מוסדות 'קרן אורה'

ישיבה קטנה 'קרן אורה' - תשמ"ט/ 1989

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה כיתה אחת
9 תלמידים

לאחר 10 שנים 3 כיתות
42 תלמידים

שנת תשפ”א/ 2021 – 3 כיתות
62 ילדים

החזון: עיצוב דמותם החינוכית והלימודית של צעירים שחשקם לעלות ולהתעלות בתורה.
הישגים: בוגרי הישיבה מפארים את כותל המזרח בשורה הראשונה של עולם הישיבות, ומשמשים כרמ”ים וכראשי ישיבות ברחבי הארץ.

כולל אברכים עם שתי מגמות - תשנ"א/ 1991
לימוד ישיבתי והוראה והנהגה

מספר האברכים:
בשנת הקמה
10 אברכים

לאחר 10 שנים
50 אברכים

שנת תשפ”א/ 2021
60 אברכים

החזון: לאפשר לאברכים לעלות בתורה ויראת שמיים. להעצים את הקדושה בכרמיאל בדרך של קידוש ה’ ולהשפיע על יהודים להתקרב לתורה ומצוות.
הישגים: עשרות רבות של אברכים הפכו לרבנים בתחומים רבים והיו שותפים לחזרה בתשובה של מאות יהודים בערי כרמיאל והגליל.

בית הספר 'עמיחי' ענף בנים* וענף בנות - תשנ"ב/ 1992

*החל משנת תשע”ז 2016-7 – אגף הבנים הפך לתלמוד תורה ‘חפץ חיים’

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה 2 כיתות
37 תלמידים

לאחר 10 שנים 8 כיתות
233 תלמידים

שנת תשפ”א 2021 – 22 כיתות
487 תלמידים

החזון: בית חינוך לעיצוב אישיות  התלמיד בדרכה של תורה, ולמימוש הפוטנציאל הטמון בו בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.
הישגים: למידה רב תחומית ברמה גבוהה ועדכנית ע”י צוות מיומן ומסור , לצד חוגי מצוינות והעשרה מגוונים. הישגים גבוהים במבחנים ארציים, פרויקטים לימודים מעשירים כגון פרוייקט חקר, יזמות חינוכית, מנהיגות צעירה, פרויקט שבח ועוד.

תלמוד-תורה ‘חפץ חיים ‘, החינוך העצמאי, כרמיאל 

תלמוד-תורה ‘חפץ חיים’ (לשעבר ‘עמיחי’ עד שנת תשע”ו) הוא בית ספר יסודי לבנים. נוסד לפני כ-22 שנה כדי לאפשר גם לציבור שאינו מגדיר את עצמו כתורני, להעניק לילדיו חינוך יהודי שורשי במקביל ללימודים הריאליים. כיום, לומדים למעלה ממאה תלמידים, ביניהם תלמידי קירוב קלאסיים ואף תלמידים ממשפחות חרדיות, החפצות בשילוב תורה עם דרך ארץ. התלמידים מגיעים מכרמיאל ומיישובי המועצה האזורית מרום הגליל ומטה אשר.

חזון התלמוד-תורה ‘יפה תורה עם דרך ארץ’. מקנים לתלמידים את לימוד התורה מתוך אהבת תורה ויראת שמיים עם דגש על מידות טובות ונעימות ולשון נקיה – על כן שם בית הספר – ‘חפץ חיים’.

התלמידים לומדים את מקצועות החול ברמה גבוהה לצד מקצועות הקודש, על מנת להעניק להם את הכלים הנדרשים להשתלב בחיי התורה והתעסוקה גם יחד בעתיד. כמו כן הת”ת משקיע  בהקניית כישורי חיים משמעותיים לתלמידים, לדוגמה – בתכנית לפיתוח העצמה אישית ומנהיגות צעירה, קיימת מועצת תלמידים פעילה ותוססת עם ועדות משנה, ולכל תלמיד – תפקיד. הוועדות מקדמות פרויקטים שונים לרווחת התלמידים.

רשת גני ילדים 'פרחי עמיחי' - תשנ"ז/ 1997

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה כיתה אחת
7 ילדים

לאחר 10 שנים 3 כיתות
70 ילדים

שנת תשפ”א/ 2021 – 8 כיתות
260 ילדים

החזון: לעצב את החוויה החינוכית הראשונית של הילדים ולהכינם בדרך המיטבית ללימודי בית ספר.
הישגים: צוות גננות מסור. הגנים יפים ומסודרים. הילדים באים ממגוון משפחות, חרדיות, דתיות ומסורתיות.

תלמוד תורה 'תורה ודעת' - תשנ"ז/ 1997

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה כיתה אחת
7 תלמידים

לאחר 10 שנים 8 כיתות
90 תלמידים

שנת תשפ”א/ 2021 – 8 כיתות
195 תלמידים

החזון: לגדל דור אוהבי ולומדי תורה, יראי שמיים ובעלי מידות טובות.
הישגים: בוגרי הת”ת משתלבים בישיבות המובחרות ביותר בארץ.

תיכון בנות 'נוה חוה' - תשנ"ט/ 1999

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה כיתה אחת
9 תלמידות

לאחר 10 שנים 4 כיתות
60 תלמידות

שנת תשפ”א/ 2021 – 4 כיתות
115 תלמידים

החזון: חינוך רוחני ואקדמי של הנערות לחיים של תורה, תוך הקניית הכשרה מקצועית גבוהה שתאפשר להן פרנסה בכבוד והקמת בית של תורה.
הישגים: 96% הצלחה בבחינות הבגרות, לקראת תעודת בגרות מלאה או טכנולוגית, כל אחת לפי כישוריה.

בית הספר לחינוך מיוחד 'מכון אורות' - תש"ס/ 2000

מספר הכיתות והתלמידים:
בשנת הקמה 2 כיתות

 

לאחר 10 שנים 7 כיתות

שנת תשפ”א/ 2021 – 6 כיתות בתקנים מלאים

החזון: ‘למידה מצמיחה עתיד’ – בכל אחד מהתחומים האלה אנו פועלים להצמיח את התלמידים, תוך הקניית כלים לניהול חיי עבודה וסביבה תקינים.
הישגים: התלמידים משתלבים בשוק העבודה ובחיי הקהילה.