מוסדות 'קרן אורה'

'קרן אורה' במספרים

שנות פעילות
מוסדות
תלמידים
בוגרים

הילולת בר קפרא ער"ח אלול תשפ"ב

מתפללים על ציונו של בר קפרא להצלחתם של התורמים עבור מוסדות “קרן אורה”

 

מעמד הוצאת ספר "שיחות בהיכל" של המרא דאתרא שליט"א

מוסדות "קרן אורה"

מהנעשה בחודשי הקיץ
תשפ”א

 

כי מכרמיאל תצא תורה

הכנסת ספר תורה לישיבת “קרן אורה” בחודש סיון תשפ”א

ייעוד 'קרן אורה'

איך משמרים את הרוב היהודי בגליל? במצב בו הצעירים מעדיפים לעבור ל’מדינת תל אביב’, זו שאלה שמדירה שינה מעיני רבים.

אבל שאלת הרוב היהודי בגליל אינה היחידה. השאלה הבוערת יותר היא, מה תהיה איכותו של הרוב. אין זה סוד שהפריפריה סובלת מנחיתות מובנית לעומת מרכז הארץ.

בארבעים השנים האחרונות, פועלת רבות אגודת ‘קרן אורה’ בכרמיאל, תחת שרביט ניהולו של רב העיר, הרב אברהם צבי מרגלית, לייהוד הגליל ולשיפור איכות החינוך בדרכה של תורה. בכך תורמת ‘קרן אורה’ לחוסנה הפיזי, הערכי והמוסרי של מדינת ישראל.

שמה של האגודה לקוח מתוך תפילתם של חכמי התלמוד שהיו מבקשים-

“יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשיכה ואל ידווה ליבנו ואל יחשיכו עיננו” (ברכות י”ז ע”א).

תפילה זו מבטאת היטב את מטרות האגודה ותחום פעילותה.