ספרית חזון

ספרית החזון – ללמוד ולצמוח מספרים בעידן דיגיטלי, בתיכון ‘נוה חוה’

רקע

הספריה העיונית של  תיכון בנות ‘נוה חוה’ הוקמה עם פתיחת התיכון לפני 17 שנה והכילה ספרי דעת, ספרי קדש ומעט ספרי קריאה. אלא שספריה צריכה תחזוקה רבה  ומידי שנה נוספו תלמידות לתיכון, אך ספרים חדשים לא נוספו עמן….

בשנים האחרונות לא פעלה הספריה עקב הקושי לאבזר אותה ולקנות ספרים חדשים, מפאת העדר תקציבים.

 

למה ספריה?

בתוכנית הלימודים לבגרות של משרד החינוך, נדרשות התלמידות להכין עבודות ומערכי שיעורים בנושאים רבים ומגוונים. דרישה זו מחייבת העמדת ספריה, ובה ספרות מקצועית ולימודית לצד סיפורת וספרות פנאי. צורך זה חיוני עוד יותר לאוכלוסיית בית הספר שלא חשופה לאינטרנט.

הקמת הספריה מחדש

בתחילת שנת הלימודים תשע”ז / 2017, הוחלט להקים ולמנף את הספריה מחדש  ולהשיג את המטרות הבאות:

 • להעצים את הקריאה החופשית, להעשיר שפת התלמידות ולהרחיב אופקיהן.
 • לספק כלי עזר בסיסי לתלמידות במילוי חובותיהן הלימודיות.
 • להפוך את הספריה לפעילה ומרכזית בלמידה הכלל בית-ספרית ושתפעל כמרכז משאבים, שלו תפקיד מכריע בחינוך לקריאה ובריכוז, באספקה ובניצול  נכון של מידע.
 • פיתוח מרכזי עיסוק – תרבות אוריינית , למידה, מידע, תרבות, למידה והעשרה בתחומים מגוונים.
 • להקנות את הידע והיכולות לכל תלמידה להציג תכנית מובנית, בה יוזמה חדשנית לשלב את הספריה בתכנית הלימודים – בשיעורים, בפרויקטים בית-ספריים, בתחומים חברתיים פורמאליים ובלתי פורמאליים ולהשתתף ביוזמות  תרבותיות וחברתיות שיתקיימו בספריה.

פעילויות

בספריה תתקיימנה הפעילויות הבאות:

 • סיפור בהמשכים.
 • פגישה עם יוצר.
 • כיתה ממחיזה ספר לכיתה אחרת
 • הורה מספר מזיכרונות ילדותו.
 • בית דין ספרותי, המעלה לדיון דילמות מתוך ספרים.
 • מפגשים עם סופרים.
 • קריאת סיפורים בהמשכים.
 • חידונים, מחזות וצפייה במצגות.

תכלס כמה זה עולה לנו?

עלויות ספריה

הצטיידות
סך הכל עלות: 81,416 ₪
תקציב שגויס:  16,780 ₪
תקציב נדרש: 64,636 ₪

ציוד מתכלה (חלק שנתי)
סך הכל עלות: 22,043 ₪
תקציב שגויס: 2,300 ₪
תקציב נדרש: 17,743 ₪

כח אדם (שנתי)
סך הכל עלות: 22,000 ₪
תקציב שגויס: 2,400 ₪
תקציב נדרש: 19,600 ₪

שונות:

 15% מסך הכל עלות: 15,041 ₪

סך הכל תקציב נדרש: 117,000 ₪